HEM KURSER KURSMATERIAL ANMÄLAN KONTAKT LÄNKAR
Säkerhet Crowd Management – Hantering av passagerare Kursen vänder sig till besättningar i passagerarfartyg med uppgift att assistera passagerare i nödsituationer. Under kursen går vi bland annat igenom mänskliga reaktioner i extrema situationer, stresshantering och förebyggande av stressreaktioner, mental förberedelse, kommunikation samt ledning och assistans av passagerare i nödsituationer. Färdighet enligt STCW-95, kapitel V, sektionerna A-V/2, stycke 1 samt AV/ 2, stycke 3. Av Transportstyrelsen godkänt behörighetsgrundande utbildningsbevis utfärdas efter kursen. Förkunskapskrav: Inga 0,5 dagar Kursstart: Basic Safety Training (BST) BST är en i grundläggande säkerhetskurs för sjöpersonal och uppfyller kraven i STCW-koden sektion A-VI/1-2. Kursen innehåller följande huvuddelar: Brandskydd Sjukvård Personlig säkerhet Överlevnadsteknik Av Transportstyrelsen godkänt behörighetsgrundande utbildningsbevis utfärdas efter kursen. Förkunskapskrav: Inga 60 lektioner – 5-6 dagar Kursstart: Security Awareness (Grundläggande sjöfartsskydd) Certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning ska innehas av all personal ombord på fartyg som omfattas av kraven om sjöfartsskydd. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap och förståelse för: Sjöfartsskyddsmedvetenhet Hotbilder Upprätthållande av sjöfartsskydd Kursen uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2011:116 bilaga 20. Godkänd deltagare registreras hos Transportstyrelsen Förkunskapskrav: Inga 0,5 dagar Kursstart:
 Copenhagen Malmö Maritime Academy info@cmma.se Erikslustvägen 38 070 - 998 22 23 217 73 MALMÖ