HEM KURSER KURSMATERIAL ANMÄLAN KONTAKT LÄNKAR

Nautika

 

* På dessa kurser finns möjlighet att examinera.

 

Förarintyg *

En grundläggande kurs som ger dig kunskaper om sjökort, utprickning, lanternor, navigation, sjömanskap, utrustning och säkerhet.

Förkunskaper: Inga

28 lektioner - 7 sammankomster

Kursstart: 2017-01-31 & 2017-04-04

 

Kustskepparintyg *

Påbyggnadskurs för behörighet att framföra fritidsfartyg större än 12x4 m. Kursen fördjupar dina kunskaper navigation med strömsegling, deviationsbestämning och flera olika metoder för positionsbestämning vid kustnavigering.

Lägsta ålder: 15 år

Förkunskaper: Förarintyg samt intyg om båtpraktik

32 lektioner - 8 sammankomster

Kursstart: 2017-02-02 & 2017-04-06

 

Utsjöskepparintyg *

För dig som vill ut och segla i Europa. Kursen behandlar bland annat navigation och färdplanering i tidvatten, symboler på utländska sjökort, färd på Europas kanaler, elektroniska navigationshjälpmedel, skeppshandlingar mm. Vi går även igenom säkerhet och meteorologi.

Lägsta ålder: 15 år

Förkunskaper: Kustskepparintyg eller motsvarande

28 lektioner -7 sammankomster

Kursstart:

 

Kanalintyg (CEVNI) *

De flesta EU-länder kräver att du har ett kanalintyg vid resa på många kanaler och floder. Kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna och behandlar även tidvatten.

Lägsta ålder: 16 år

Förkunskaper: Förarintyg och intyg om båtpraktik

12 lektioner - 3 sammankomster

Kursstart:

 

Radarintyg *

Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att förstå hur radarn arbetar och för att kunna hantera den rätt. Kursen innehåller en teoridel och en praktikdel ombord på fartyg eller i simulator.

Lägsta ålder: 15 år

Förkunskaper: Förarintyg och intyg om båtpraktik

16 lektioner - 4 sammankomster inklusive praktik

Kursstart:

 

Fartygsbefäl klass VIII Högskolekurs *

Högskolekurs för dig som vill lära mer och få yrkesbehörighet. Kursen behandlar momenten navigation, sjömanskap, radar, säkerhet, sjukvård, miljö, VHF och författningar. Radarpraktik sker ombord på fartyg eller i simulator.

Lägsta ålder: 18 år

Förkunskaper: Inga, men förarintyg eller motsvarande är önskvärt

68 lektioner - 17 sammankomster samt 32 lektioner på distans = 100 lektioner

OBS!

Medicinska krav för att erhålla examen är normal hälsa med normalt färgseende och synfält, synskärpa minst 0,8 med korrektion och 0,2 utan korrektion samt normal hörsel.

Kursstart:

 

 

Kompletteringskurs Fartygsbefäl klass VII Distans

Sjöfartshögskolan i Kalmar ger utbildning till Fartygsbefäl klass VII på distans och du måste vara behörig till högskolestudier samt inskriven på Sjöfartshögskolan.

För att underlätta dina studier erbjuder CMMA en kompletterande lärarledd utbildning. Vi ger dig verktygen att klara av din utbildning.

 

Fartygsbefäl klass VII ger följande certifikat och intyg:

• ARPA

• ECDIS

• AIS

• Restricted Operator’s Certificate (ROC)

• Basic Safety Training

• Certifikat för handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

• Certifikat för släckledare

• Kursintyg för hantering av farligt gods

• Kursintyg för Maskinbefäl Klass VIII

Laborationer, praktik och examination sker på Sjöfartshögskolan I Kalmar.

 

Utbildningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar sträcker sig över ett läsår med början på höstterminen. Ansökningstiden utgår normalt den 15 april det året studierna påbörjas.

Kursen följer Sjöfartshögskolans studieplan.

Lägsta ålder: 18 år

Förkunskaper: Inga, men Fartygsbefäl klass VIII är önskvärd

80 lektioner - 20 sammankomster

OBS!

Medicinska krav för att erhålla examen är normal hälsa med normalt färgseende och synfält, synskärpa minst 0,8 med korrektion och 0,2 utan korrektion samt normal hörsel.

Kursstart:

 

RYA Yachtmaster

Vi erbjuder preparandutbildning inför examination till Yachtmaster Offshore och Yachtmaster Ocean. Commersial endorsement kan erhållas efter genomförd Basic Safety Training enligt STCW. (Standards of Training, Certification & Watchkeeping)

Kursstart efter överenskommelse

 

Astronomisk navigation

Grundkurs som behandlar positionsbestämning genom höjdmätning av himlakroppar.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Förkunskapskrav: Inga, men kunskap motsvarande förarintyg är önskvärd

18 lektioner - 5 sammankomster

Kursstart:

 

Tidvatten

Tidvattnet möter du redan bortom Kielkanalen eller Skagen. Kursen ger dig kunskap om hur tidvatten uppkommer och du lär dig ta reda på tidvattenströmmens fart och kurs samt hur och när djupet förändras - framförallt i olika hamnar.

Förkunskapskrav: Inga, men kunskap motsvarande förarintyg är önskvärd

9 lektioner - 3 sammankomster

Kursstart:

 Copenhagen Malmö Maritime Academy info@cmma.se Erikslustvägen 38 070 - 998 22 23 217 73 MALMÖ